Stort projekt beviljat till Kinda kommun!

Fredagen den 16 juni kom ett efterlängtat besked. Kinda kommun har beviljats ett
projekt som innebär 11 miljoner i ESF-medel fördelat på tre år. Projektet riktar sig
mot målgruppen 13-24 år och insatser kommer att riktas både till elever i skolan
som riskerar att inte klara sina studier och till de unga som står utanför
arbetsmarknaden.

"Jag är så stolt och glad att vi som mindre kommun kan prestera på en så bra nivå och att vi får medel att fortsätta utveckla våra insatser" säger Sari Kunnari, chef på Kinda lärcentrum.

Att unga vuxna lyckas etablera sig på arbetsmarknaden är av stor betydelse för deras utveckling och samhällets välfärd. För att lyckas med detta är en fungerande skolgång en nyckelfaktor. I Kinda kommun är det flera olika verksamheter som möter kommunens unga under deras skoltid och åren efteråt. En del individer behöver extra insatser och stöd för att underlätta vägen fram till vuxenlivet och självförsörjning. I kommunen har det identifierats behov av att utveckla samverkan för unga i behov av samordnade insatser för att de ska klara av grundskolan, komma in på och slutföra gymnasieskolan samt att komma ut på arbetsmarknaden. Målet med projektet är att få en mer sammanhållen process med individen i fokus.

Detta är ett samverkansprojekt mellan bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen med dess olika verksamheter med ambitionen att skapa en sammanhållen process för att minska risken för att unga hamnar i ett utanförskap. Stort fokus kommer att läggas på individens behov av insats, samverkan mellan berörda verksamheter samt att skapa rutiner och strukturer kopplat till detsamma.

Sedan tidigare stod det också klart att Kinda kommun ska delta i SKR:s projekt UP2, ett projekt för att få fler ungdomar att fullfölja sina studier.

”Bildningsnämnden har som mål att satsa på långsiktiga kunskapsresultat och att få fler etablerade på arbetsmarknaden av de unga vuxna. De här projekten kommer att stärka arbetet ytterligare och ligger helt i linje med det vi vill satsa på i Kinda", säger Göran Ulvan, bildningsnämndens ordförande.

Sol