• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Stationsområdet i Kisa får nytt utseende!

Redan 21 juni tog samhällsbyggnadsnämnden det första spadtaget för ombyggnationen av Kisa stationsområde.

Ombyggnationen omfattar en toalettbyggnad samt vägar, parkeringar och grönområde med bänkar och väderskydd för ett attraktivt och funktionellt resecentrum med hög tillgänglighetsanpassning som syftar till en säkrare miljö för resenärer.

Ombyggnationen genomförs av Gilbert Gustafsson och påbörjades vecka 25 och förväntas färdigställas under december 2022. Entreprenadens genomförande planeras för att hantera resenärer med såväl tåg som buss. I övrigt kommer entreprenadområdet vara stängt för att kunna hantera säkerheten. Detta innebär att det kommer vara begränsningar att ta sig genom stationsområdet och även möjligheter för parkering inom området.

bild på resecentrum i Kisa
bild på samhällsbyggnadsnämndens presidie