SCB:s medborgarundersökning 2023

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som ska ge svar på hur invånarna bedömer att kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut.

Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i
samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Under hösten 2023 kommer ett slumpmässigt urval av invånarna i Kinda att erbjudas möjligheten att delta i medborgarundersökningen. Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån.

Hålltider för undersökningen är följande:

Utsändning av informationsbrev och inlogg till webbenkät 24 augusti – 1 september
Sista dag för besvarande av webbenkät 7 november kl.13
Utsändning av pappersenkät (18-64 år) 22 september – 2 oktober
Utsändning av pappersenkät (65 år och äldre) 8-18 september
Sista dag för att skicka in pappersenkäten med post 3 november

Mer information om undersökningen finns här via länken hos SCB

tärning med glada och besvikna emojis