Prova trygghetsskapande lösningar i ditt hem

Nu har du chansen att testa hur några trygghetsskapande lösningar fungerar hemma hos dig, helt kostnadsfritt.

Nu ges du och din närstående möjlighet att prova på trygghetsskapande lösningar i ditt hem. Kanske har du besökt visningslägenheten på Bergdalagatan 19C i Kisa och fått presentationer av olika lösningar. Nu har du chansen att vara en av dem som testar hur några av dem fungerar hemma hos dig, helt kostnadsfritt.

Vi tillhandahåller "närståendestöd plus paket" där Marie Valfridsson, verksamhetsutvecklare på vård- och omsorgsförvaltningen, blir er kontaktperson. Hon kommer att ge er support från början till slut.

Projektet pågår från januari/februari till mars/april 2024. Du som är intresserad av att delta kan kontakta Marie Valfridsson. Efter avslutad "testperiod" kommer vi att be er utvärdera er upplevelse av lösningarna. Som bonus får ni behålla paketet efter projektets utvärdering.

Projektet har pågått under perioden 2021-2023 och har fokuserat på att tillgodose behoven hos målgruppen. Genom möten med Linköpingsbor över 70 år har samtal och berättelser genererat insikter om deras problem och behov. Hemmet har visat sig ha stor betydelse för både självständighet, identitet, sociala relationer och meningsfulla aktiviteter. Studier pekar på hur vardagen i hemmiljön ofta förändras när vi åldras eller står inför funktionsvariationer, vilket ibland leder till oro och osäkerhet.

En marknadsdialog genomfördes där 130 företag kontaktades, vilket resulterade i urvalet av nio IoT-lösningar. Två visningslägenheter skapades för att möjliggöra testning och utvärdering av tekniken. Målet är att kunna erbjuda kostnadseffektiva trygghetsskapande lösningar till medborgare i Kinda och Linköping.

Projektet har nu avancerat till nästa fas, och efter utvärdering, enkäter och en metod för urval av användare, erbjuds en testgrupp på cirka 10 invånare i Kinda en paketerad trygghetslösning - "Närståendepaket plus." Genom denna tjänst kan både den enskilde och närstående känna ökad trygghet. De olika funktionerna anpassas efter individuella behov och tidpunkter. Följande tjänster testas:

  1. Passivitetslarm: Ett meddelande skickas om ingen rör sig i bostaden under valda tidsintervall.
  2. Rörelselarm: Utlöses om någon rör sig i bostaden under valda tidsintervall, och angivna mottagare informeras. Fungerar även som inbrottslarm när ingen är hemma.
  3. Påminnelse: En notis eller sms skickas till mobiltelefonen som påminnelse om viktiga åtaganden, som medicinering.
  4. Nattligt ljus: Ljuskällor tänds när någon rör sig i bostaden under den mörka delen av dygnet för att minska risken för snubbelolyckor.
  5. Temperaturlarm: Utlöses om innetemperaturen går utanför valt intervall, som exempelvis om ett fönster har glömts öppet på vintern.

Kontaktuppgifter:
Marie Valfridsson
E-post: marie.valfridsson@kinda.se
Telefon: 070-284 69 30

Gult hus insluten i ett par händer