Översiktsplanen för Sjöriket Kinda!

Den 27 februari beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förslaget till ny översiktsplan för Sjöriket Kinda godkänns för att ställas ut för granskning. Granskningen av översiktsplanen kommer att pågå under perioden 1 mars 2024 till 10 maj 2024.


Vybild över Rimforsa