Medborgarträff om framtida vårdcentrum!

Tillsammans med Region Östergötland genomför vi en förstudie för att skapa ett framtida vårdcentrum i Kisa. Nu bjuder vi in kommunens invånare till träffar för mer information, möjlighet att ställa frågor och diskutera.
Kvällens träff genomförs digitalt – välkommen att delta!

Träffen inleds med information från ledningen för vård- och omsorgsförvaltningen samt representanter från Kisa vårdcentral, Region Östergötland. Därefter finns det möjlighet att ställa frågor för att vi ska få ett så brett underlag till förstudien som möjligt.

Tid och plats

Tidigare träffar har genomförts på plats i Leoparden i Kisa, i församlingshemmet i Rimforsa och i Höganlid i Hycklinge. Vi tackar alla som deltog för ert engagemang!

Nära vård

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Nära vård innefattar olika perspektiv på närhet. Det handlar om att skapa förutsättningar för ökad trygghet, tillgänglighet, kontinuitet och personcentrerade förhållningssätt. Inte minst blir utvecklandet av nya digitala arbetssätt allt viktigare.

Bild på en vacker vintervy över en sjö