Maskrosen 16 m fl - samråd

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2023 att pröva möjligheten för en ny större förskola på platsen genom en ny detaljplan. Ett förslag till detaljplan har därefter arbetats fram och nu godkänts för att gå ut på samråd. Samrådet pågår under perioden 3 april till 15 maj 2024.

Kindaflagg i Hycklinge hamn.