Internationella suicidpreventiva dagen 10 september

Söndagen 10 september infaller internationella suicidpreventiva dagen.

Att stötta någon som mår dåligt

Ibland mår personer i vår närhet dåligt, men du behöver inte vara någon expert på psykisk hälsa för att kunna hjälpa till. Det viktigaste är att du finns där för personen, lyssnar, samtalar och kanske hittar på roliga saker tillsammans. Ett vardagligt samtal kan göra det lättare att på ett naturligt sätt prata om svåra ämnen.

Våga fråga hur personen mår

Det syns inte alltid utanpå hur en person mår så det krävs att du frågar. Välj gärna en tid och plats när ni kan prata ostört.

Lyssna öppet och utan att döma

Visa att du lyssnar och undvik att direkt börja ge råd eller berätta om egna erfarenheter.

Förmedla hopp

Visa att du finns och berätta att de allra flesta som mår dåligt psykiskt blir bättre. Om personen mår mycket dåligt, uppmuntra till att söka professionell hjälp. Du är inte mer än medmänniska men erbjud dig gärna att hjälpa till att boka en tid eller leta upp var personen kan vända sig.

Hjälp personen att byta fokus

Det är vanligt att personer som mår dåligt fastnar i att älta samma saker eller oroar sig överdrivet mycket. Då kan personen behöva hjälp att byta fokus så att den får tänka på något annat.

Respektera om personen inte vill prata

Säg att du finns där om personen ändrar sig.

Ha tålamod

Hör av dig och håll kontakten, även om personen inte är lika social som vanligt.

Var ärlig med hur du mår

Genom att själv vara ärlig och öppen om hur du mår så bidrar du till ett öppet klimat där fler vågar öppna sig om sin psykiska hälsa.

 

Under veckan hittar du affischer med budskap i olika delar av kommunen, bland annat i skolan. Läs mer om suicidpreventivt arbete via länkarna nedan:

SPES - suicidprevention efterlevandestöd

Suicide Zero

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Regional strategi för Suicidprevention

Ankare