Håkantorp 1:5 m. fl. antagande

Kommunfullmäktige har den 12 juni 2023, KF § 95/2023, antagit detaljplanen. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 20 juni 2023.


bild på träd vid äng