Hackel 9:1, 9:4, 9:6 antagande

Kommunfullmäktige har den 12 juni 2023, KF § 94/2023, antagit detaljplanen för Hackel 9:5 och delar av fastigheterna Hackel 9:1, 9:4, 9:6 samt en outredd samfällighet. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 20 juni 2023.


Sol