Granskning Rimforsa 1:49

Planen har varit ute på samråd och ett reviderat förslag till detaljplan har tagits fram. Förslaget är nu utställt för granskning under tiden 8 mars - 11 april 2023.

bild på skog