Granskning Krågedal 1:3

Planområdet ligger cirka tre kilometer söder om Rimforsa tätort. Detaljplanen har efter samrådstiden omarbetats och kompletterats med nya utredningar och ett reviderat förslag till detaljplan har tagits fram. Förslaget är nu utställt för granskning 5 april-21 maj 2023.

bild på en sjö