Gott nytt år!

Vi önskar dig ett fantastiskt nytt år fyllt med hälsa, glädje och framgång. Vi ser fram emot 2024 som vi hoppas ska bli ett år där vi tillsammans fortsätter utveckla vårt vackra Sjörike Kinda. Ta hand om dig och varandra!

Högtidstider är ibland oroliga tider. Om du befinner dig i en utsatt situation så finns det hjälp att få.

 • 112 - SOS alarm, vid akut nödsituation.
 • Polisen 114 14
 • Informationsnummer 113 13
 • Sjukvårdsrådgivningen 1177
 • Akutkliniken i Linköping 010-103 00 00
 • Akutenheten Psykiatriska kliniken 010-103 10 11
 • Tillnyktringsenheten/ Beroendekliniken i Linköping 010-103 54 80
 • Sociala jouren i Linköping 013-20 75 26
 • Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111
 • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
 • Brottsofferjouren 0200-21 20 19
 • Nationella hjälplinjen 020-22 00 60
 • Jourhavande medmänniska, 08-702 16 80
 • Jourhavande präst, 112
 • Jourhavande kompis, 0771-900 800
 • Stödverksamhet för vuxna, BRIS, 077-150 50 50
Nyårstema