Gör en insats!

Kan du öppna ditt hem eller dela med dig av din tid? Det finns barn och unga som inte kan bo hemma eller behöver stöd. De är i behov av en vuxen utöver sina föräldrar – någon som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden.


Flicka som lutar sig mot en vuxen