En vecka fri från våld!

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Vi är med och stöder initiativet och lyfter frågan under hela vecka 47.

orange platta för att symbolisera en vecka fri från våld