Eldstadsrelaterade bränder och sotning

Vi får just nu samtal om eldning i eldstäder och vill passa på att informera om vad som gäller gällande sotning och framförallt att sota själv. Allt för att undvika eldstadsrelaterade bränder.

Enligt lagen om skydd mot olyckor har du numera möjlighet att sota själv. För att få dispens för detta så krävs det att du kan styrka din kompetens, detta gör du genom att gå en godkänd utbildning i egensotning. Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg. Sedan anmäler du in till oss om egensotning via blanketten som du hittar via denna länk.

Eld