Detaljplan Krågedal 1:3 - antagande

Kommunfullmäktige har den 18 september 2023, KF § 103/2023, antagit detaljplanen. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 26 september 2023.


bild på träd vid äng