Antagande Rimforsa 1:49

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 20 november 2023, KF § 135/2023, antagit detaljplanen Rimforsa 1:49. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 28 november 2023.

Vybild över Rimforsa