Adventsgranar på plats!

Fyra ståtliga adventsgranar finns nu på torget i Rimforsa, i Hycklinge, torget i Kisa och på Vråken i Kisa. Stort tack till våra medborgare som skänkt dem!

Granarna har skänkts av:

  • Kisa torg – Inga-Britt Ekdahl, Hitthem, Kisa
  • Kisa Vråken – Roland Svensson, Bollkind, Kisa
  • Rimforsa – Anders Larsson, Rävsala, Kisa
  • Hycklinge - Monika Johansson, Horn

Tack för ert bidrag till julstämningen i Kinda!

Adventsgran i Kisa.
Adventsgran utomhus.