19 av 19 i Funkas tillgänglighetstest!

Ett gediget arbete med vår hemsida ger resultat i tillgänglighetstester. Vårt arbete med tillgänglighet på vår hemsida är ett alltid pågående arbete som är till nytta för alla oavsett funktionsvariation, därför är det ett arbete som vi försöker prioritera.

Nu ger det resultat! Exempelvis är tillräcklig kontrast mellan bakgrund och text något som gynnar även de med situationsbaserad nedsättning. En permanent nedsättning kan vara att användaren är blind. En temporär nedsättning kan vara att användaren har fått en skada på ögat och har nedsatt syn en tid framöver. En situationsbaserad nedsättning kan vara att användaren har en mobiltelefon med mycket svag ljusstyrka på skärmen eller solen ligger på. Har du en permanent nedsättning i form av blindhet så kan innehållet på vår hemsida läsas upp.

Vill du läsa mer om tillgänglighetsdirektivet, följ länken här.

Sol