Rutiner vid besök på våra äldreboenden samt grupp- och servicebostäder

Det finns fortfarande smittspridning i samhället och även om många nu är vaccinerade så följer vi de rekommendationer som finns. Vi har därmed samma rutiner att följa vid besök på våra särskilda boenden som tidigare.

Inför ditt besök

  • Tänk efter hur ofta du vill komma på besök och prata ihop dig med övriga anhöriga och närstående om hur ni vill fördela dessa besök.
  • Vi uppmanar till att enligt gällande rekommendationer hålla en social distans, därför ber vi dig att tänka över hur många som uppehåller sig i den enskildes lägenhet samtidigt.

  • Förannonsera ditt besök till avdelningen eller till den boende du ska besöka.

  • Vid behov kan vi komma att uppmana dig att besöka vid annat tillfälle.

Under ditt besök

  • När du kommer till boendet ring till avdelningen för att bli mottagen av personal
  • Du kommer att bli uppmanad att tvätta dina händer eller använda handdesinfektion.
  • Besöket sker enbart i den enskildes lägenhet eller utomhus på angiven plats. Besöket får inte ske i de allmänna utrymmena inne eller på altaner och balkonger.

  • Vi rekommenderar att besökare kan använda visir som tillhandahålls av verksamheten om det inte går att hålla distans.
  • Vid kontakt med personal under besöket eller när du avslutar ditt besök använd den enskildes trygghetslarm eller ring till personal, gå ej ut i de allmänna utrymmena.

  • Avsluta ditt besök med att desinficera dina händer innan du tillsammans med personal lämnar lägenheten.

Rutinerna kommer fortlöpande ses över och vid behov revideras så att de står i överensstämmelse med föreskrifterna och de allmänna råden samt andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och från smittskyddsläkaren. Detta kan innebära att du inför ditt besök får avvikande restriktioner och information.

Under vardagar uppdateras information kontinuerligt på www.kinda.se/besok

Det du gör kan rädda liv

Coronapandemin är fortfarande allvarlig och farlig. Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna. Tillsammans bromsar vi smittspridningen!

Frågor

Vid frågor kontakta respektive boende:

Bergdala 0494-190 76
Västerliden 0494-195 10
Stångågården 0494-195 10