• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

E-tillsyn är en lyckad satsning inom hemtjänsten!

Vi har börjat med e-tillsyn hos de hemtjänstbrukare som vill det. Det innebär att istället för att hemtjänstens medarbetare går in och stör brukaren i sitt hem, så tittar medarbetarna till brukaren via kamera vid överenskomna tidpunkter

Däremellan är kameran bortvänd och avstängd och det syns tydligt när den används. På detta vis slipper brukare och eventuella anhöriga bli störda nattetid och som en bonus minskas restid och bränsleförbrukning för hemtjänsten.

Paret Larsson har haft e-tillsyn en tid och upplever att det passar dem jättebra.

Bruno Larsson berättar att de fick erbjudande av hemtjänsten om e-tillsyn och de valde att testa det då båda anser att man ska tillvara på bra lösningar och kände ingen tveksamhet inför det. Paret berättar vidare att själva tillsynen märker de inte så mycket av då den görs när de sover, vid tidigare tillsyn på natten innebar det att nattsömnen blev störd trots att hemtjänstens medarbetare försökte vara så tysta som möjligt. På frågan om de skulle rekommendera e-tillsyn till andra svarar paret att det skulle de helt klart göra, deras upplevelse har bara varit positiv. De tillägger: Det är bra när det kommer ny teknik som underlättar för alla.

Anna-Carin på hemtjänsten berättar hur det går till vid e-tillsyn.

-När en brukare får beslut om e-tillsyn, installerar vi en kamera och en router hos brukaren. De får skriva på en blankett där de ger sitt samtycke till detta. Därefter lägger vi ett schema där vi bestämmer när tillsynen ska göras. Detta gör vi i ett program som heter Phoniro Care. I detta schema skapar vi tidsfönster då tillsynen ska göras. Det är bara under tidsfönstret som vi kan göra tillsynen och få tillgång till kameran. En del brukare kanske bara har tillsyn en gång per natt och andra flera gånger. Kameran ställs in och när vi gör tillsynen ser vi endast huvudändan av sängen. Det kameran ser sparas inte och allt sker i realtid. Efter varje tillsyn dokumenteras om allt var bra eller om det var någon avvikelse. Vi har rutiner för hur vi hanterar avvikelser. Skulle till exempel brukaren inte befinna sig där den förväntas vara åker vi på en vanlig tillsyn och ser vad som hänt.

Anna-Carin berättar vidare: -E-tillsynen är bra på många sätt, den är tidssparande och effektiv. Brukarens nattsömn störs inte av att hemtjänstens nattpatrull kommer insmygandes på natten. En del brukare som tidigare har haft tillsyn på natten, kanske passat på att gå på toaletten bara för att de har vaknat, de kan nu lugnt sova vidare. Vaknar de och behöver gå på toaletten kan de använda sig av sitt trygghetslarm. Andra nätter då inte det behovet uppstår, kan de sova lugnt och förlita sig på att vi tittar till dem ändå.

I dagsläget har vi tre kameror i bruk men planerar för att utöka antalet. Har du tillsyn idag och är intresserad av e-tillsyn, tveka inte att kontakta oss!

Kontaktuppgifter:

Biståndsbedömare 0494-194 70, ifo@kinda.se