Hemsjukvården Rehab

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter
Telefon: 0494-191 65

Telefontid: måndag-fredag kl. 08:00-09:00

Icke brådskande ärenden kan mejlas till
E-post: hemrehab@kinda.se