• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Konsumentvägledning

Hallå Konsument

Telefon: 0771-525 525
E-post: info@hallakonsument.se

Hemsida: www.hallakonsument.se

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad