Förskola Tornhagen

Besöksadress: Nygatan 13, Kisa
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa

 

Tuvan, 1-2 år
Telefon 0494-190 97, 070-618 81 53
E-post: forskolan.tornhagen.tuvan@kinda.se

 

Gläntan, 2-3 år
Telefon: 0494-190 96, 070-619 03 94
E-post: forskolan.tornhagen.glantan@kinda.se

 

Smultron
Telefon: 0494-190 98, 070-561 91 27
E-post: forskolan.tornhagen.smultron@kinda.se

 

Kök
Telefon: 0494-190 99