Förskola Sörgården

Telefon: 0494-193 74
Besöksadress: Liljeholmens folkhögskola, Rimforsa
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa
E-post: sorgarden@utb.kinda.se