Jessica Cannervik

Ekonomichef
Telefon: 0494-192 29
E-post: jessica.cannervik@kinda.se