• Arbete med mindre vattenläcka på Dalvägen Rimforsa , läs mer >>

Eva Ånell DeVecchio

Enhetschef Funktionsstöd
Korttidsboende Fyrklövern, fritidsverksamhet LSS
Gruppbostad Linnégatan Kisa, gruppbostad N Gärdesvägen Rimforsa,
Kontaktperson/familj, avlösarservice
Telefon: 0494-190 18
E-post: eva.anell-devecchio@kinda.se