Nadin Al Akili

Enhetschef Västerliden,
Telefon: 0494-193 51
E-post: nadin.al-akili@kinda.se