Remiss Håkantorp 1:21 m fl

Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

Samrådsremiss Håkantorp 1:21 med flera

Ett förslag till ny detaljplan för Håkantorp 1:21 med flera är ute på samråd mellan den 27 maj till den 30 juni 2019. Syftet med planförslaget är att möjliggöra 8 nya radhus i Håkantorp söder om Rimforsa.

Välkommen på samrådsmöte i den 18 juni kl. 17.30-19.00 i Församlingsgården i Rimforsa, Sandbacken 1.

Planförslaget finns tillgängligt på biblioteken i Rimforsa och Kisa, kommunkontoret och på kommunens hemsida.

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post sbn@kinda.se senast söndagen den 30 juni.

Om det uppkommer frågor under samrådstiden, var vänlig och kontakta planarkitekt
Susanna Dahlman Wallström, telefon 0494-190 81, e-post: susanna.dahlman-wallstrom@kinda.se

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida