Krågedal 1:3

Klicka på bilden för att se den i större format


Den 24 mars 2021 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för del av Krågedal 1:3. Kommunen arbetar nu med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Inriktningen för planprojektet är att möjliggöra ny bebyggelse för bostadsändamål inom fastigheten Krågedal 1:3. Projektet bedöms sammanfalla med kommunens viljeinriktning i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa.

Kontakt