Skapande verksamhet

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan och där står det: "Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande."

(Lpfö98, reviderad 2010, s.6-7)

I den skapande verksamheten erbjuds barnen många olika tekniker och material som till exempel; lera, trolldeg, vattenfärg, fingerfärg, gips, trä, tyg, naturmaterial mm Vi utgår från barnens nyfikenhet och upptäckarlust i allt skapande. I den skapande verksamheten får barnen komma i kontakt med färg, form och får känna skaparglädje.