Ansvar

I förskolans Läroplan står det: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar." (Lpfö98,rev 2010, s.8)

Barnen i förskolan får på olika sätt erfarenheter av att vara med och påverka sin vardag till exempel genom att göra val av aktiviteter efter ålder och mognad. Barnen i förskolan ges möjlighet att visa att de klarar av att ta ansvar för olika uppgifter, genom detta förtroende växer barnet. Det livslånga lärandet inleds redan i förskolan och grunden läggs för att barnen ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande.

I vardagsarbetet utvecklar barnet sin förmåga att ta ansvar till exempel genom

  • Att vara rädd om förskolans material både ute och inne
  • Att lyssna och respektera kompisar och vuxna
  • Att plocka upp efter sig och göra fint
  • Att klä på och av sig själv
  • Att ta mat själv och avgöra hur mycket som man orkar äta
  • Att själv kunna välja aktiviteter utifrån sina önskemål