Räckeskog naturreservat

Naturreservat utgörs av ett ekpräglat odlingslandskap längs sjön Ämmerns nordöstra strand.

Räckeskogs naturreservat utgörs av ett ekpräglat odlingslandskap längs sjön Ämmerns nordöstra strand. Här finns också ett bergigt skogsparti med uråldriga tallar och strandskogar som domineras av klibbal.

Reservatet delas av en mindre väg. Mellan vägen och sjön Ämmern finns en långsträckt, kuperad betesmark.
Längs stranden finns en klibbalsdominerad lövskog.

De största naturvärdena finns i en helt ekdominerad dunge 300 meter söder om gården, samt i branten öster om gården. I branten finns en gammal tallskog med inslag av mycket gamla ekar.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se