Hägerstad kyrka 

Hägerstad nya kyrka

Hägerstad nya kyrka tillkom när den gamla kyrkan övergavs. År 1866 invigdes den nya kyrkan. Dopfunten av kalksten är från 1200-talets mitt och kommer från den gamla kyrkan. Altartavla av Sigrid Oxenstierna-Aminoff 1930.

Information

Kontakt

Telefon:
0494-210 00

Besöksadress:
Hägerstad
590 46 Rimforsa