Gravfältet Jättemon

Fornlämning vid Hycklinge.

Gravfältet Jättemon ligger i Österby, Hycklinge. Enligt gammal folktro ska jättar ha blivit begravda här, vilket givit platsen dess namn. Av den ursprungliga gravplatsen återstår bara en hög, en stensättning och ett 20-tal resta stenar.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Från Hycklinge mot Gamleby. Vid avtagsvägen mot Locknevi ligger gravfältet.