Borgehuvud i Tjärstad

Borgehuvud är en bergklack som ligger ytterst på en udde i sjön Ämmern.

Uppe på Borgehuvud ligger en typisk liten klintborg. Den är inte större än cirka 65x30 meter. Berget har branta stup mot sjösidan i väster och mot landsidan i öster. Ett kortare uppkomligt ställe i norr är spärrat av en vall med större stenar. Mot söder spärras uppkomligheten av en mur tvärs över den smala åsen, samt av en mur anlagd i vinkel mot den andra. Den stora stenvallen är mycket utrasad över sluttningen och är nu cirka 7 meter bred.

På berget finns flera stora stenar och 3 mäktiga flyttblock. Vegetationen på berget består av småtallar, några större tallar, några mindre björkar och ekar, enar, grönmossa och även skägglav kan du se här. Utmed stigen till berget växer ekskog, och på våren är marken helt täckt med vitsippor.

Berget är 15 meter högt och ligger 30 meter över Ämmern, 115 m.ö.h.

Från Borgehuvud har du fri sikt och fin kontroll över färdleden på Ämmern i väster och sydväst. Förutom som bevakningsplats, har borgen givit bra skydd åt befolkningen norr om sjön Ämmern.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Från Opphems såg leder en gångstig söderut 700 meter till berget. Stigen leder rakt ut på udden, och följer helt nära Opphemsvikens östra sida. Lättast når du Borgehuvud från sjösidan.