Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

ANDT

Inom bildningsförvaltningens verksamheter har vi en gemensam handlingsplan för ANDT. Handlingsplanen gäller för alkohol, narkotika, tobak, läkemedel och andra preparat som tas i berusningssyfte, t.ex. medel som används vid sniffning samt dopningsmedel Förkortningen ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Våra verksamheters inriktning:

- Hälsoperspektivet ska genomsyra verksamheten där friskfaktorer ska stå i fokus

- Skolan / fritidsgården skall vara en drogfri miljö och handlingsplanen är ett stöd för att främja hälsa samt förebygga tillbud, olyckor och förhindra missbruk.

- Motverka och förhindra nyrekrytering av elever till drogmissbruk

- Elever, personal och vårdnadshavare ska medvetandegöras av denna handlingsplan vid varje läsårsstart.

Kontakt