Uppstart vt 2020

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Hösterminens slut och nytt år


Höstterminen för skolorna avslutas 20/12.

Skolorna i Kinda börjar igen onsdag 8/1- 2020
enligt följande tider:
Bäckskolan klockan 08.30 alla elever
Värgårdsskolan åk 4-6 klockan 08.30 alla elever
Värgårdsskolan åk 7-9 klockan 08.30 alla elever
Rimforsa skola klockan 08.00 alla elever
Horns skola klockan 08.00 alla elever

Kinda Lärcentrum

Terminen börjar 8/1 klockan 08.30.

 

Välkomna till en ny termin!

Bildningsnämnden

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida