Trygghet och säkerhet

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Trygghet och säkerhet

Vi jobbar aktivt med att förebygga och hantera mobbning och kränkningar. Både elever och lärare ska känna sig trygga i en bra arbetsmiljö.

Det är till exempel viktigt att personalen finns bland eleverna på raster. Vi
jobbar för att eleverna ska känna gemenskap.

Likabehandlingsgrupp
På varje skola finns en likabehandlingsgrupp. Elever, föräldrar och personal kan
ta kontakt med gruppen när det gäller mobbing, diskriminering eller kränkande
behandling. Gruppen träffas regelbundet och pratar om det aktuella läget på
skolan.

Likabehandlingsplan
Varje år gör alla skolor och förskolor en likabehandlingsplan och en plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Planen visar vad varje enhet gör för
att deras elever inte ska bli illa behandlade.

Olyckor och kriser
För att kunna hantera kriser och olyckor har varje skola har en krisplan med
åtgärdslistor för olika typer av händelser.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida