Skolstart hösten 2019

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Skolstart hösten 2019


Välkommen till läsåret 2019/2020.

Skolorna i Kinda (undantaget vuxenutbildningen) börjar torsdag 15 augusti 2019
enligt följande tider:
Bäckskolan klockan 08.30 alla elever
Värgårdsskolan åk 4-6 klockan 08.30 alla elever
Värgårdsskolan åk 7-9 klockan 08.30 alla elever
Rimforsa skola klockan 08.00 alla elever
Horns skola klockan 08.00 alla elever

Kinda Lärcentrum
Gymnasieskolan 15 augusti klockan 08:30
Vuxenutbildningen 19 augusti klockan 08:30

Skolmat
Eleverna läser enligt schema och skollunch serveras på grundskolorna. Mer information finns under rubriken skolmat här till vänster.

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg söks i hemkommunen varje läsår. Elever som får inackorderingstillägg är inte berättigade till busskort.

Busskort gymnasieelever
Busskort för gymnasieelever delas ut på respektive gymnasieskola vid skolstarten. Första morgonen behövs inte busskort.

Reseersättning
Gymnasieelev som har mer än fyra kilometer till kollektivtrafik kan ansöka om reseersättning för anslutningsresan.

Mer information och ansökningsblanketter finns under rubriken gymnasium här till vänster.
Frågor om skolskjuts och reseersättning ring telefonnummer 0494-191 53.
Frågor om inackorderingstillägg ring telefonnummer 0494-192 20.

Välkomna till ett nytt och spännande läsår!

Bildningsnämnden

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida