Skolstart höstterminen 2021


Välkommen till skolan och höstterminen 2021!

Skolorna i Kinda börjar måndag 16/8 enligt nedanstående tider:

Bäckskolan 8.30

Värgårdsskolan 4-6 8.30

Värgårdsskolan 7-9 8.30

Rimforsa skola 8.00

Horns skola 8.00

Eleverna läser enligt schema och skollunch serveras på grundskolorna.

Skolbuss - Information inför läsåret 21/22.

Föregående läsår gjordes ett tillköp av extrabussar mellan Rimforsa och Kisa för att klara de restriktioner som då var med tanke på Covid-19.

Samhället har nu sakta börjat öppnas upp igen och regeringen har tagit fram en plan i fem steg för att lätta på restriktionerna, där bland kollektivtrafiksrestriktionerna.

I och med detta så tas också tillköpet av extrabussarna bort, och alla elever med skolbusskort från Rimforsa kommer åka till och från skolan med allmän kollektivtrafik precis som tidigare.

Kom gärna ihåg att informera era ungdomar så de vet vad som gäller inför terminsstart.

Fortsätt följa de råd som gäller för att minska smittspridningen, ditt val gör skillnad.

Tack för att du orkar lite till!