Skolskjuts

Förändring gällande busskortselever i Rimforsa

Här kommer uppdatering 2 och förändring gällande efter tidigare information från förra veckan.

Förändring på morgonen för åk 7!

Från och med tisdag 8/9 kommer åk 7 att åka med allmänna kommunikationer till skolan. Åk 7 är den årskurs med minst antal elever från Rimforsa och där av ser Kinda kommun att dessa elever kommer att få plats på Östgötatrafikens linje med avgångstid kl:7.57 från riksväg 34.

Åk 8 och 9 åker som tidigare från stationen i Rimforsa med extra bussarna som står parkerade vid hållplatsen på morgonen.

Förändring på eftermiddagen från och med den 8/9.

Alla elever med skolbusskort hänvisas att åka med allmänna kommunikationer till Rimforsa.

Östgötatrafiken har täta avgångstider med en halvtimmas mellanrum på eftermiddagen.

Glöm inte att informera era ungdomar så att de vet vad som gäller!

Tillsammans kan vi bromsa smittan!


Allmän information om skolskjuts:

Elever som bor utanför tätort, erbjuds skolskjuts om avståndet mellan bostad och skola överstiger (i detta kan anslutningstrafik komma att ingå):

  • 2 kilometer för elever i förskoleklass - årskurs 3.
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4-9.

Anslutningstrafik erbjuds om avståndet hem – ordinarie skolskjutslinje överstiger:

  • 2 kilometer för elever i förskoleklass – årskurs 3.
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4 – 9.

Restid
Strävan är att ingen elev har längre sammanlagd restid och väntetid än en timme enkel resa. Elever i årskurs 7-9, som av schematekniska skäl ej har ordinarie start- och sluttider, har ej rätt till extra skolskjuts.

Trafikundervisning
Rektor ansvarar för att särskild undervisning om ordnings- och säkerhetsfrågor vid skolskjutsning ges vid läsårsstart.

Väntetid vid skolan
Rektor avdelar personal med ansvar för barnen före skolans början och till dess att skolskjutsarna går hem.

Säkerhetsfrågor
Rektor ansvarar för att säkerhetsfrågorna, i samband med av- och påstigning vid skolan beaktas.

Kontakt