Skolavslutningar i Kinda 2022-06-09

Skolavslutningen inför sommarlovet är en viktig dag för elever och föräldrar. Efter två år av begränsningar till följd av pandemin kan vi nu genomföra skolavslutningen tillsammans med alla elever på skolorna igen. Pandemin tvingade oss att tänka om kring skolavslutningar. Det har gett oss nya perspektiv. Det vi lärde oss var att formen för skolavslutningen kan se annorlunda ut och det viktiga är att vi får fira den tillsammans. För att det ska bli genomförbart på ett så bra sätt som möjligt kommer skolavslutningen att organiseras på olika sätt på våra skolor. I planering har vi bland annat tagit hänsyn till lokaler, skolskjutsar och kulturskolans möjlighet att medverka med att spela på avslutningen.


Förvaltningschef Eva Holm

Rektorer vid samtliga skolor


Rimforsa skola f-6

8.00-12.40 Skoldag för alla elever på skolan. Lunch serveras enligt ordinarie tider.
12.00-12.40 Gemensam avslutning på skolgården. Vårdnadshavare hälsas välkomna att vara med.

12.50 Skolskjuts går från skolan för de som åker hem på det sättet. Elever som ska stanna på fritids gör det och hämtas av vårdnadshavare som vanligt på eftermiddagen.


Bäckskolan f-3

8.30-13.20 Skoldag för alla elever på skolan. Lunch serveras enligt ordinarie tider.

12.30 Gemensam avslutning på fotbollsplanerna på skolgården. Vårdnadshavare hälsas välkomna att vara med. I händelse av för dåligt väder sker avslutningen i idrottshallen utan vårdnadshavare.

13.40 Skolskjuts går hem från skolan.


Horns skola f-6

8.00 Samling i respektive klass

9.00 Avmarsch från skolan med orkester

9.15 Skolavslutning på skolgården

11.00 Lunch

12.00 Skoldagen slutar, elever som behöver skolskjuts stannar kvar på skolan tills att skjutsen går

14.05 Skolskjutsarna går hem


Värgårdsskolan 4-6 samt grundsärskolan

8:30 Samling och aktiviteter i klassrummen

10:20 Lunch serveras klassvis

11.00 Avmarsch till skolavslutningsplatsen

11.15 Avslutning vid hembygdsgården

Vi hälsar vårdnadshavare och familj välkomna att delta på avslutningen. För att ta del av marschen uppmanas vårdnadshavare och familj att titta från hembygdsgårdens område. Efter programmet i hembygdsgården är skoldagen slut.

(I händelse av för dåligt väder sker avslutningen klassvis på skolan utan vårdnadshavare).

12:10 Skolskjutsen går hem från skolan, elever som har fritids stannar kvar på skolan. Mer information om detta kommer skickas hem separat.


Värgårdsskolan 7-9

Åk 7 och 8

8.30-12.00 Avslutningsaktiviteter i klasserna.

Avslutningen sker årskursvis på skolan. Program för dagen kommer vecka 19 på skolans bloggar.

12.10 Skolskjuts går från skolan för de elever som åker Nilsbuss. För elever som åker linjebuss gäller avgångar enligt Östgötatrafikens tidtabell.

Åk 9

8:30-11:15 Avslutningsaktiviter i klasserna inklusive fotografering.

11.15 Lunch i matsalen

12.30 Avmarsch från Värgårdsskolan med musik genom Kisa för avslutning i Kisa kyrka.

12.45 Avslutning i kyrkan börjar.