Skolavslutningar 2021

Nu går ännu ett skolår mot sitt slut. Skolavslutning är torsdagen den 10 juni för samtliga grundskolor i Kinda. På grund av Coronapandemin kommer vi att fira skolavslutning med utgångspunkt från folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det innebär att det inte finns någon möjlighet för anhöriga att delta på avslutningen och vi ber er som hämtar och lämnar barnen att göra det utanför skolgården för att undvika smittspridning. För de elever som åker skolskjuts med Nilsbuss så avgår bussarna från skolan enligt nedanstående tider:

Bäckskolan 13.40

Horns skola 12.30

Rimforsa skola 12.30

Värgårdsskolan åk 4-8 11.30

Värgårdsskolan åk 9 13.50

Grundsärskolan 11.30

Skoldagen avslutas för respektive skola avslutas i anslutning till ovanstående tider.

Elever som åker linjebuss till och från skolan hänvisas till Östgötatrafikens ordinarie busstider.