Särskilt stöd

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Särskilt stöd

En del barn/elever behöver anpassningar av undervisningen. Vissa barn/elever behöver särskilt stöd utifrån fysiska, psykiska,eller sociala problem. Barn /elever med komplicerad inlärning kan också ha behov av stöd.

Varje barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet formas efter elevens behov och förutsättningar.

Vid särskilt stöd skrivs ett åtgärdsprogram som beskriver insatserna. Extra anpassningar skrivs in i IUP - individuell utvecklingsplan.

För frågor om särskilt stöd, kontakta respektive rektor.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida