Modersmål

Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

Modersmål

Skolan erbjuder ditt barn undervisning i sitt modersmål. Undervisningen i modersmål är
till för att ge barn möjlighet att utveckla en tvåspråkig identitet. Ditt barn kan börja med modersmål redan i förskoleklassen.

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket är det dagliga umgängesspråket för eleven ska eleven få undervisning i det språket om

• eleven hargrundläggande kunskaper i språket
• eleven önskar sådan undervisning

Kommunen kan erbjuda modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Modersmål är ett eget ämne i skolan och elever får betyg i modersmål från årskurs 8.

Undervisning kan bli i annan skola.

Kommunen ska ordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns en
lämplig lärare.

Kommunen är skyldig att ordna undervisning om minst fem elever önskar undervisning i
språket.

När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är kommunen skyldig att ordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

Om du har frågor kring modersmålsundervisning, vänd dig till rektorn på ditt barns skola.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida