Musiklek

Kontakta oss

Kontakt bildning

Musiklek

Under hösten 2015 startade Kinda kulturskola ämnet musiklek i samarbete med kommunens alla grundskolor. Alla elever i förskoleklass får möjlighet att delta i musiklek
30 minuter per vecka som en del av deras skoldag. Under den tiden får eleverna sjunga, spela instrument, lära sig om puls och rytmer, träna grovmotorik genom rörelse och lek till musiken. Eleverna får också lära känna stråk-och blåsinstrumenten som de senare kommer kunna spela på kulturskolan.

Undervisningen är avgiftsfri.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida