Piano

Piano är ett vanligt instrument inom många olika musikstilar. Allt från klassiskt till jazz och pop. Piano erbjuds som instrument från årskurs 6.

Lärare: Mathias Engå, Jenny Engå, Oscar Järnland och Mikael Fall.

Kontakt