Avgifter

Kontakta oss

Kontakt bildning

Avgifter

Körsång

300 kr/terminDans

300 kr/terminTeater

300 kr/terminMusik


Fiol åk 2-3

300 kr/terminSamtliga instrument från årskurs 4 och framåt

500 kr/terminBiinstrument, endast från årskurs 6 i
kombination med ett huvudinstrument

300 kr/terminMusiklek, förskoleklass

0 kr/terminKlassorkester årskurs 3

0 kr/termin

 

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida